NYHET

17-01-2023

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandling hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

Arbetet är en lärande och iterativt process för att kartlägga och förstå Skånetrafikens samlade erbjudande, utifrån resenärernas upplevelser och behov. Projektet har som syfte att bland annat skapa samsyn och förståelse i förvaltningen. Syfte som i sin tur når Skånetrafikens mål om fler och nöjdare resenärer. Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget som ett team och kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell för projektet.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Resorna genomförs med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon.

IUS innovation har en lång historia och stark spetskunskap inom mobilitet och är stolta över att kunna tillföra sin unika expertis för kunder inom segmentet. IUS bemannar ofta sina uppdrag i team där man tar vara på varandras likheter och olikheter.

Skånetrafiken är en otroligt rolig kund att jobba med, som vill väldigt mycket och har väldigt unika förutsättningar i med att det är en region där det sker väldigt mycket pendling med många typer av mobilitetsformer. Det är med stor glädje vi startat upp projektet där vi ska hjälpa Skånetrafiken vidare i sitt arbete med att förstå hela resenärens resa.” säger Anna Wadström, VD på IUS innovation

Behöver du hjälp med ett projekt kring kollektivtrafik, mobilitet, resande eller hållbarhet då är IUS innovation rätt för dig. Våra kunder är aktörer i eller på väg in i ekosystemet för mobilitet, inom privat- och offentlig sektor. Hos kunderna tillgodoser vi behoven: förstå marknaden, hitta deras plats i mobilitetsekosystemet och utveckla deras erbjudande. Hör av dig så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda dig.

Läs mer

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

NYHETSBREV

4 + 8 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47