NYHET

12-10-2021

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer

– Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

IUS innovation och TIER Mobility välkomnar både offentlig och privat sektor samt akademi till panelsamtal morgonen den 21 oktober.

Trots den senaste tidens rapporter om olyckor i trafiken som involverar elsparkcykeln, visar forskningen att delningstrenden i såväl trafiken som hemmet är här för att stanna. Men hur påverkar utvecklingen morgondagens urbana stadsmiljöer? Är mikromobilitetstrenden ett hinder eller en möjlighet för att skapa hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer?

Samtalet kommer att inledas med en kort presentation av IUS innovation följt av diskussion med experterna i panelen. Under samtalet kommer panelen dela kunskap, tankar och erfarenheter kring mikromobilitet kopplat till klimatomställningen.

I slutet öppnar vi upp för frågor från åhörare.

Panelen

Anne Faxér,
Project manager mobility and systems

RISE

Dan Nerén, Policychef i Norden

TIER Mobility

Helena Stigson, Senior forskare inom trafiksäkerhet

Folksam

Maria Krafft, Måldirektör trafiksäkerhet

Trafikverket

Patrik Westræus, Rådgivare hållbar mobilitet

IUS innovation

Sandra Viktor, Miljösamordnare

Linköpings Kommun

Moderator

Anna Wadström, Rådgivare hållbar mobilitet

IUS innovation

 

IUS innovation och TIER Mobility anordnar ett panelsamtal för att dela kunskap och utbyta idéer tillsammans med experter kring det aktuella ämnet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”.

Vad: Panelsamtal: Elsparkcykeln, en fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Vem: Dig som arbetar inom mobilitetsbranschen

Var: Digitalt, https://bit.ly/panelsamtal-21-oktober

När: 21 oktober 2021, kl: 08:30-09:30

Kontakt: event@iusinnovation.se 

💡 MER INFORMATION

Kort om IUS Innovation
Med vår vision och övergripande mål om ett hållbart samhälle är det naturligt att verka inom den samhällsbärande branschen mobilitet, hos såväl offentliga som privata aktörer.

IUS innovation jobbar alltid med uppdrag som på olika sätt tar oss mot ett hållbart samhälle. Därför tar vi oss an utmaningar i verksamheter där vi kan göra mest nytta.

Att förändra hur vi reser är ett viktigt steg för en hållbar framtid. Vi har viljan och kunskapen att jobba mot en hållbar mobilitet.

https://iusinnovation.se/

Kort om TIER Mobility
TIER Mobility är Europas ledande leverantör av mikromobilitet, med målet att ändra mobiliteten för gott.

Det sker genom att förse folket i över 145 städer och 15 länder med olika typer av lätta eldrivna fordon, såsom elsparkcyklar, elcyklar och elmopeder. De drivs genom företagets speciella energinätverk, så att TIER kan hjälpa städerna att minska sitt bilberoende.

Fokus ligger på att tillhandahålla en säker, prisvärd och hållbar mobilitetslösning, TIER har därför varit klimatneutralt sedan 2020.

www.tier.app

NYHETSBREV

10 + 10 =

Läs mer

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

Dyrare med bil i pandemitider – samtidigt våras det för bildelningstjänsterna

Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

Clubhouse – Mobilitet Sverige

Visst har du väl hört om den senaste appen för auditiv kommunikation? iPhone-appen heter Clubhouse och lanserades i april 2020, redan i maj 2020 värderades appen för sociala nätverk till nästan 100 miljoner dollar. Plattformens tillväxt är talande för hur inflytelserik den redan har kommit att bli. Det är gyllene tillfälle för oss i mobilitetsområdet att nyttja detta verktyg för att nätverka och delta i inspirerande och kreativa samtal.

IUS innovation expertis – Strategi och position

Mobilitetsmarkanden är under stor förändring – kanske den största sedan bilens genomslag. Nya och gamla mobilitetsaktörer men också resenärerna är nu med och formar vad som av många i branschen definierats som ett nytt ekosystem för mobilitet. Denna transformation innebär såväl förändrade/nytillkomna tjänster som förändringar i resebeteende som i affärsmodeller och kundägandeskap.