NYHET

12-10-2021

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer

– Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

IUS innovation och TIER Mobility välkomnar både offentlig och privat sektor samt akademi till panelsamtal morgonen den 21 oktober.

Trots den senaste tidens rapporter om olyckor i trafiken som involverar elsparkcykeln, visar forskningen att delningstrenden i såväl trafiken som hemmet är här för att stanna. Men hur påverkar utvecklingen morgondagens urbana stadsmiljöer? Är mikromobilitetstrenden ett hinder eller en möjlighet för att skapa hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer?

Samtalet kommer att inledas med en kort presentation av IUS innovation följt av diskussion med experterna i panelen. Under samtalet kommer panelen dela kunskap, tankar och erfarenheter kring mikromobilitet kopplat till klimatomställningen.

I slutet öppnar vi upp för frågor från åhörare.

Panelen

Anne Faxér,
Project manager mobility and systems

RISE

Dan Nerén, Policychef i Norden

TIER Mobility

Helena Stigson, Senior forskare inom trafiksäkerhet

Folksam

Maria Krafft, Måldirektör trafiksäkerhet

Trafikverket

Patrik Westræus, Rådgivare hållbar mobilitet

IUS innovation

Sandra Viktor, Miljösamordnare

Linköpings Kommun

Moderator

Anna Wadström, Rådgivare hållbar mobilitet

IUS innovation

 

IUS innovation och TIER Mobility anordnar ett panelsamtal för att dela kunskap och utbyta idéer tillsammans med experter kring det aktuella ämnet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”.

Vad: Panelsamtal: Elsparkcykeln, en fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Vem: Dig som arbetar inom mobilitetsbranschen

Var: Digitalt, https://bit.ly/panelsamtal-21-oktober

När: 21 oktober 2021, kl: 08:30-09:30

Kontakt: event@iusinnovation.se 

💡 MER INFORMATION

Kort om IUS Innovation
Med vår vision och övergripande mål om ett hållbart samhälle är det naturligt att verka inom den samhällsbärande branschen mobilitet, hos såväl offentliga som privata aktörer.

IUS innovation jobbar alltid med uppdrag som på olika sätt tar oss mot ett hållbart samhälle. Därför tar vi oss an utmaningar i verksamheter där vi kan göra mest nytta.

Att förändra hur vi reser är ett viktigt steg för en hållbar framtid. Vi har viljan och kunskapen att jobba mot en hållbar mobilitet.

https://iusinnovation.se/

Kort om TIER Mobility
TIER Mobility är Europas ledande leverantör av mikromobilitet, med målet att ändra mobiliteten för gott.

Det sker genom att förse folket i över 145 städer och 15 länder med olika typer av lätta eldrivna fordon, såsom elsparkcyklar, elcyklar och elmopeder. De drivs genom företagets speciella energinätverk, så att TIER kan hjälpa städerna att minska sitt bilberoende.

Fokus ligger på att tillhandahålla en säker, prisvärd och hållbar mobilitetslösning, TIER har därför varit klimatneutralt sedan 2020.

www.tier.app

NYHETSBREV

9 + 14 =

Läs mer

Rådgivare till Living Lab för autonoma transporter i glesbygd

IUS Innovation är en av parterna som genomför projektet “Living Lab för autonoma transporter på landsbygden” i Rödå-Tavelsjö utanför Umeå.

Rapport och hållbarhetsmanifest för Wendelstrand

Vi på IUS innovation är stolta över att vara med och stötta i arbetet med att utveckla och förverkliga visionen för Wendelstrand – en levande och hållbar stadsdel där människa, natur och arkitektur samspelar harmoniskt.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”