NYHET

14-06-2021

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste sammanställning över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

Under pandemin har kollektivtrafiken fått kämpa i motvind då restriktioner och rekommendationer under en längre tid talats emot att resa kollektivt. Folkhälsomyndigheten hänvisar till personligt ansvar när det kommer till att resa så smittsäkert som möjligt. Resor som inte erbjuder en bokad plats så som stadsbuss, spårvagn eller tunnelbana bör undvikas. Om det ändå finns behov att resa kollektivt i rusningstid rekommenderas att resenärerna använder munskydd.

Mot bakgrund av stort bortfall av resenärer har kollektivtrafiken fått kompensation från stat och regioner för att klara intäktsbortfallet. Det förutspås att resandet kommer vara förändrat, även efter pandemin och trafikhuvudmän upplever nu en oro kring att regeringspengar inte fortsätter budgeteras. Bara för att pandemin närmar sig sitt slut betyder inte det att resenärerna har återgått till samma resande som innan pandemin.

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer. Kollektivtrafikens fokus handlar både om att bli ett attraktiv och tryggt mobilitetslag. Detta betyder att fler nya resenärer behöver attraheras att ställa sin egenägda bil och åka kollektivt. Men trafikhuvudmännen behöver också se över de erbjudanden som resenären tar del av. Sannolikt är att vanligt månadskort inte löser det nya resesamhället krav utan att det kommer behövas nya innovativa möjligheter för biljetter, periodbiljetter och biljettsystem.

En capping-modell kan vara en lösning på ovan nämnda innovativt erbjudande. Capping fungerar som ett vårdens högkostnadsskydd fast inom kollektivtrafiken. Det innebär att du som resenär köper enkelbiljetter tills det att du kommer upp i priset av ett månadskort och då omvandlas dina enkelbiljetter till ett månadskort. Du slipper ta investeringen i förskott samtidigt som du är trygg i att kostnaden kommer omvandlas till det optimala för hur du har rest under en period.

2020 årsrapporten från Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern visar på ett fortsatt högt förtroende för den regionala kollektivtrafiken. Rapporten visar att resenärstappet är mycket tydligt kopplat till pandemin och resenärerna har tagit till sig informationen om riskerna vid trängsel och valt att avstå från kollektivtrafiken.

Det händer som sagt mycket runt omkring oss och samhället är i en ständig utveckling. Vi får nya resebeteenden och våra attityder till transporter förändras. Vidare påvisar detta vikten av att tillhöra mobilitetsekosystemet som bidrar till ökad samverkan. Tillsammans blir mobilitetsaktörerna starkare och kan bidra med innovativa lösningar för att nå en hållbar framtid. Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och tekniken ger oss nya möjligheter hela tiden. För att ta ytterligare steg framåt kommer simulering och analys av data vara en avgörande del i arbetet med att optimera och effektivisera mobilitetsekosystemet.

Avslutningsvis, det är en spännande tid som definitivt givit oss prövningar och möjligheter till att nå förändringar lite snabbare än planerat.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

Dyrare med bil i pandemitider – samtidigt våras det för bildelningstjänsterna

Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

NYHETSBREV

1 + 13 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47