NYHET

23-09-2020

Tankesmedja för att samla offentliga mobilitetsaktörer under Covid-19-pandemin

Coronapandemin drabbade världen ordentligt under början på 2020. Vi har fått en ny verklighet där begrepp som korttidspermittering och social distansering används dagligen. I en kris är det lätt att fastna i krishantering då de tidigare framtidsplaner inte passar in i det nya utgångsläget. Covid-19 har drabbat ekonomin i stort och mobilitetsbranschen är inget undantag. Men med en kris uppstår också nya lärdomar och nya erfarenheter att bygga vidare på. Det gäller att vara innovativ i en tid där arbetet framåt snabbt läggs om.

Som en kraft framåt under Covid-19 bedrivs ett initiativ som har som funktion att samla kollektivtrafikhuvudmän och mobilitetstänkare i ett nätverk, under och ut ur pandemin. Målet har varit att samtala kring framtiden, dela erfarenheter och idéer, men framför allt ta fram och arbeta med konkreta projekt framåt. Ett arbete med en vision om att fortsätta utveckla framtidens mobilitet och ett hållbart resande.

”Tankesmedjan har gett oss möjlighet att nyttja branschens samlade kompetens och testa våra egna tankar kring vad som är det nya nuläget för kollektivtrafiken efter corona, och hur vi behöver förändra och utveckla vårt erbjudande för att vara relevanta även i en förändrad arbetsmarknad med förändrade resmönster.” Sofia Malander, Östgötatrafiken

Initiativet bedrivs som rundabordssamtal, eller tankesmedja, med IUS innovation som facilitator. I tankesmedjan deltar Östgötatrafiken, Uppsala Länstrafik, Ruter, Skånetrafiken, Örebro Länstrafik, Blekingetrafiken, Västtrafik, Svensk kollektivtrafik, Värmlandstrafik och Samtrafiken. Nätverkets arbete leder till konkreta åtgärder som utvecklar kollektivtrafiken i Norden. En effekt av rundabordssamtalen är definieringen och bearbetningen av områden som simulering, kommunikation och nya tjänster och produkter.

Simulering och framtagning av scenarios ger en möjlighet att kunna studera och förutse olika förändringar. Tankesmedjan tar redan fram både kortsiktiga och långsiktiga simuleringar. Därefter följer analysarbete som ger underlag för att fatta bättre och mer grundade beslut framåt inom kollektivtrafiken.

Genom kommunikation vill initiativet ta ett större grepp i att sprida bilden om vikten av det kollektiva resandet. Under pandemin finns en negativ bild av att resa med kollektivtrafiken där den nästan framstår som farlig för den enskilda personen. När pandemin når sitt slut vill man omforma bilden av det kollektiva resandet och betona vikten av denna för att uppnå ett hållbart samhälle.

Fokusering ligger också i de möjligheter som uppstår under en förändring. Tankesmedjan tittar på vilka nya tjänster och produkter som kan fånga de förändrade beteenden inom resande. Allt för att utveckla kollektivtrafiken och samhället.

”Jag är så imponerad av samtliga parters vilja till att samarbeta och den lösningsorienterade inställningen. Detta är offentlighet när den är som bäst” säger Anton Lymer facilitator i tankesmedjan och rådgivare på IUS innovation 

IUS innovation har en lång erfarenhet av att arbeta med hållbart resande i Sverige, Norden och Europa. IUS har kunskap, relationer och projekt som alla strävar och arbetar mot framtidens mobilitet. I samband med Covid-19-pandemins spridning i Sverige och Europa ville IUS innovation ta en aktiv roll och startade en tankesmedja med avsikt att samla kollektivtrafikhuvudmän och mobilitetstänkare till samtal i Norden. I projektet har vi fört samman några av våra relationer i ett nätverk för att dela tankar, idéer och arbeta med konkreta åtgärder för kollektivtrafikens framtid i kölvattnet av Covid-19-pandemien.

Läs mer

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

NYHETSBREV

15 + 5 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47