NYHET

08-01-2021

Färdplan för hållbar, delad och kombinerad mobilitet i Linköpings kommun

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste sammanställning över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

Som stad har Linköping ambitiösa klimatmål, och avser att bli koldioxidneutrala vid 2025 —något som givetvis påverkar kommunens trafikstrategi och hur man ser på färdmedelsfördelning. Men med ett projekt som syftar att skapa en färdplan kring hållbar mobilitet, och faktumet att Linköping har blivit utsedd till Sveriges nästa bästa cykelstad två år i rad, skapar man sig en fantastisk grogrund för att kunna uppnå målet. Färdplanen kommer vara en intern vägledning som ska ligga till grund för en långsiktig och stabil utveckling av hållbar mobilitet i Linköping, exempelvis för cykelstaden samt för delad och kombinerad mobilitet som MaaS, mobilitetshubbar och mikromobilitetstjänster.

“Det ska bli väldigt kul att få arbeta med den kommun som kanske ligger allra längst fram i utveckling vad gäller hållbar mobilitet. Jag har följt Linköpings MaaS-satsning ett tag och tycker det finns en rad spännande aspekter, inte minst med tanke på prismodeller, som gör projektet unikt. Det ska bli enormt spännande att få vara en del i arbetet, säger projektledare Patrik Westræus, IUS innovation.

IUS innovation har sedan 2013 gjort en strategisk satsning på framtidens mobilitet där en av våra starkaste kompetenser och expertiser ligger i att leverera nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, framtidsscenarion och strategiarbete till projekt med mål att definiera, utveckla och etablera mobilitetstjänster.

Läs mer

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

NYHETSBREV

10 + 15 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47