NYHET

08-01-2021

Färdplan för hållbar, delad och kombinerad mobilitet i Linköpings kommun

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste sammanställning över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

Som stad har Linköping ambitiösa klimatmål, och avser att bli koldioxidneutrala vid 2025 —något som givetvis påverkar kommunens trafikstrategi och hur man ser på färdmedelsfördelning. Men med ett projekt som syftar att skapa en färdplan kring hållbar mobilitet, och faktumet att Linköping har blivit utsedd till Sveriges nästa bästa cykelstad två år i rad, skapar man sig en fantastisk grogrund för att kunna uppnå målet. Färdplanen kommer vara en intern vägledning som ska ligga till grund för en långsiktig och stabil utveckling av hållbar mobilitet i Linköping, exempelvis för cykelstaden samt för delad och kombinerad mobilitet som MaaS, mobilitetshubbar och mikromobilitetstjänster.

“Det ska bli väldigt kul att få arbeta med den kommun som kanske ligger allra längst fram i utveckling vad gäller hållbar mobilitet. Jag har följt Linköpings MaaS-satsning ett tag och tycker det finns en rad spännande aspekter, inte minst med tanke på prismodeller, som gör projektet unikt. Det ska bli enormt spännande att få vara en del i arbetet, säger projektledare Patrik Westræus, IUS innovation.

IUS innovation har sedan 2013 gjort en strategisk satsning på framtidens mobilitet där en av våra starkaste kompetenser och expertiser ligger i att leverera nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, framtidsscenarion och strategiarbete till projekt med mål att definiera, utveckla och etablera mobilitetstjänster.

Läs mer

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC. Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

NYHETSBREV

7 + 1 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47