NYHET

26-10-2021

Webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med branschexperter diskuterade man aktuella frågeställningar som uppkommit vid lanseringen av elsparkcyklar i svenska städer.

I en intressant diskussion ringade panelen in tre övergripande åtgärdsområden som har eller skall arbetas med, för att garantera trafiksäkerhet och en hållbar stadsmiljö.

1. Tjänsteerbjudande

Det första området man belyste var hur operatörerna av elsparkcyklarna utvecklar sin tjänst och sitt erbjudande. Operatörer jobbar med kontinuerlig förbättring av sina fordon, så att dem möter högre standard av säkerhet. Man arbetar även med sin digitala infrastruktur (exempelvis genom geo-fencing) för att hjälpa slutanvändarna att göra rätt val, inte minst när det gäller att parkera rätt. Frågor av denna karaktär kommer ligga överst på operatörernas prioriteringslista en lång tid framöver.

2. Anpassa stadsbilden

Som andra belysningsområde var reglering från offentligheten. Att bristande reglering från kommuner och städer (en konsekvens av haltande lagstiftning vid etablering av en helt ny typ av tjänst) har blivit tydligt under det senaste året. I dag finns inga tydliga lagar och regler kring mikromobilitet, som kan ge operatörerna de verktyg som kompletterar deras åtgärder i att forma en mer hållbar stadsbild. Här såg panelen ett tydligt område som måste arbetas med.

3. Beteendeförändring

Slutligen pekade panelen även på beteendeförändring som en viktig bearbetningspunkt. Elsparkcyklarna är en tämligen ny företeelse i svenska städer—även för slutanvändarna. Operatörer och offentligheten måste tillsammans möjliggöra för en positiv beteendeförändring. Men en beteendeförändring hänger även samman med mognad. Panelen var optimistisk kring att ju mer vana som byggs kring elsparkcyklar desto bättre kommer de att hanteras. Bättre hantering av slutanvändarna kommer i sin tur bidra till en trevligare stadsmiljö.

Dessa huvudspår, och många andra kloka insikter, delades i panelsamtalet.
Missade du samtalet och vill ta del i efterhand kan du enkelt se på filmen här ovan.

Moderatorn Anna Wadström, rådgivare IUS innovation ledde panelsamtalet där panelen bestod av:
Anne Faxér, Project manager mobility and systems, RISE
Dan Nerén, Policychef i Norden, TIER Mobility
Helena Stigson, Senior forskare inom trafiksäkerhet, Folksam
Maria Krafft, Måldirektör trafiksäkerhet, Trafikverket
Patrik Westræus, Rådgivare hållbar mobilitet, IUS innovation
Maria Stenström, Ansvarig för mobilitet och beteendefrågor, 2030-sekretariatet

Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till iusevent@iusinnovation.se

Läs mer

Rådgivare till Living Lab för autonoma transporter i glesbygd

IUS Innovation är en av parterna som genomför projektet “Living Lab för autonoma transporter på landsbygden” i Rödå-Tavelsjö utanför Umeå.

Rapport och hållbarhetsmanifest för Wendelstrand

Vi på IUS innovation är stolta över att vara med och stötta i arbetet med att utveckla och förverkliga visionen för Wendelstrand – en levande och hållbar stadsdel där människa, natur och arkitektur samspelar harmoniskt.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHETSBREV

3 + 13 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47