NYHET

26-10-2021

Webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med branschexperter diskuterade man aktuella frågeställningar som uppkommit vid lanseringen av elsparkcyklar i svenska städer.

I en intressant diskussion ringade panelen in tre övergripande åtgärdsområden som har eller skall arbetas med, för att garantera trafiksäkerhet och en hållbar stadsmiljö.

1. Tjänsteerbjudande

Det första området man belyste var hur operatörerna av elsparkcyklarna utvecklar sin tjänst och sitt erbjudande. Operatörer jobbar med kontinuerlig förbättring av sina fordon, så att dem möter högre standard av säkerhet. Man arbetar även med sin digitala infrastruktur (exempelvis genom geo-fencing) för att hjälpa slutanvändarna att göra rätt val, inte minst när det gäller att parkera rätt. Frågor av denna karaktär kommer ligga överst på operatörernas prioriteringslista en lång tid framöver.

2. Anpassa stadsbilden

Som andra belysningsområde var reglering från offentligheten. Att bristande reglering från kommuner och städer (en konsekvens av haltande lagstiftning vid etablering av en helt ny typ av tjänst) har blivit tydligt under det senaste året. I dag finns inga tydliga lagar och regler kring mikromobilitet, som kan ge operatörerna de verktyg som kompletterar deras åtgärder i att forma en mer hållbar stadsbild. Här såg panelen ett tydligt område som måste arbetas med.

3. Beteendeförändring

Slutligen pekade panelen även på beteendeförändring som en viktig bearbetningspunkt. Elsparkcyklarna är en tämligen ny företeelse i svenska städer—även för slutanvändarna. Operatörer och offentligheten måste tillsammans möjliggöra för en positiv beteendeförändring. Men en beteendeförändring hänger även samman med mognad. Panelen var optimistisk kring att ju mer vana som byggs kring elsparkcyklar desto bättre kommer de att hanteras. Bättre hantering av slutanvändarna kommer i sin tur bidra till en trevligare stadsmiljö.

Dessa huvudspår, och många andra kloka insikter, delades i panelsamtalet.
Missade du samtalet och vill ta del i efterhand kan du enkelt se på filmen här ovan.

Moderatorn Anna Wadström, rådgivare IUS innovation ledde panelsamtalet där panelen bestod av:
Anne Faxér, Project manager mobility and systems, RISE
Dan Nerén, Policychef i Norden, TIER Mobility
Helena Stigson, Senior forskare inom trafiksäkerhet, Folksam
Maria Krafft, Måldirektör trafiksäkerhet, Trafikverket
Patrik Westræus, Rådgivare hållbar mobilitet, IUS innovation
Maria Stenström, Ansvarig för mobilitet och beteendefrågor, 2030-sekretariatet

Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till iusevent@iusinnovation.se

Läs mer

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

Dyrare med bil i pandemitider – samtidigt våras det för bildelningstjänsterna

Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

Clubhouse – Mobilitet Sverige

Visst har du väl hört om den senaste appen för auditiv kommunikation? iPhone-appen heter Clubhouse och lanserades i april 2020, redan i maj 2020 värderades appen för sociala nätverk till nästan 100 miljoner dollar. Plattformens tillväxt är talande för hur inflytelserik den redan har kommit att bli. Det är gyllene tillfälle för oss i mobilitetsområdet att nyttja detta verktyg för att nätverka och delta i inspirerande och kreativa samtal.

IUS innovation expertis – Strategi och position

Mobilitetsmarkanden är under stor förändring – kanske den största sedan bilens genomslag. Nya och gamla mobilitetsaktörer men också resenärerna är nu med och formar vad som av många i branschen definierats som ett nytt ekosystem för mobilitet. Denna transformation innebär såväl förändrade/nytillkomna tjänster som förändringar i resebeteende som i affärsmodeller och kundägandeskap.

NYHETSBREV

7 + 6 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47