NYHET

02-12-2020

ICA Fastigheter lyfter mobilitetsfrågan

Mobilitetsområdet utvecklas i högt tempo. Nya affärsmodeller och spännande transportsätt testas runt om i Sverige för att ställa om till en hållbar mobilitet. ICA Fastigheter tar ett omfattande grepp för att förstå och utreda sin plats i mobilitetsbranschen. ICA Fastigheter har som mål att skapa förutsättningar för alla ICA-platser att bidra till ökad hållbarhet, tillgänglighet och attraktionskraft.

Mobilitetsbranschen är i ständig förändring och det utvecklas hela tiden nya erbjudande inom personförflyttning och logistik. Det är inte längre bara kollektivtrafiken som tillhandahåller mobilitet till gemene man. Flera privata aktörer får upp intresset, tar sig in på marknaden och erbjuder nya spännande lösningar för att ta sig från A till B. ICA Fastigheter är en aktör som insett värdet av att erbjuda rätt mobilitet till och från deras fastigheter och IUS är stolta över att vara med på resan. 

“Det är särskilt glädjande för oss som arbetar inom mobilitet att se en aktör som ICA Fastigheter ta ett grepp om mobilitetsfrågan. Det visar på en framåtanda som är guld värd i arbetet mot en hållbar framtid.” säger IUS innovations rådgivare Anton Lymer. 

Första leveransen är gjord och arbetet ses som startskottet på ett långt arbete inom hållbarhet och mobilitet för ICA Fastigheter. 

I första stora projektet tog IUS innovation fram en mobilitetshandbok. Handboken är ett sätt att lära sig att förstå hur man kan jobba med mobilitet. Den är tänkt att lägga grunden och fungera som ett metodstöd för ICA Fastigheters mobilitetsarbete framöver.

Kopplat till handboken finns bland annat ett White paper med bakgrund, djupdykning och omvärldsbevakning i begreppet och branschen mobilitet. Dessutom har flertalet mobilitetsrelaterade analys- och utredningsmallar tagits fram. 

IUS är stolta över att få vara med och leda arbetet med mobilitet framåt för ICA Fastigheter.

Läs mer

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

NYHETSBREV

11 + 9 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47