NYHET

20-05-2020

Intryck från kollektivtrafikdagen 2019

Vi skickade Jenny Lundblad, en av IUS grymma projektledare på årets kollektivtrafikdag som ägde rum den 15 maj 2019. Det blev en lång och intensiv dag fylld av skickliga talare och intressanta diskussioner. Ämnen som kollektivtrafikens utmaningar, innovationsbehov, nationellt biljettsystem och miljöfrågor behandlades. Här kommer Jennys egna tankar från dagen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade inledningsvis om vikten av att vi alla inom branschen har ett ansvar. I Sverige är vi förebilder och inspiration för många andra länder. Han framhöll också stora satsningar som görs inom hållbara transporter med flera smarta kollektivtrafiklösningar.

Maria Börjesson från VTI talade om utmaningarna som kollektivtrafiken står inför när det kommer till ökade kostnader, samtidigt som antalet resenärer inte ökar i samma takt. Hon påtalade också att kollektivtrafiken i Sverige inte leder till att antalet resor med bil minskar, utan att de nya kollektivtrafikresenärerna främst är tidigare cyklister, vilket blir kontraproduktivt.

Fler talare pratade om vikten av att främja innovationer inom ramen för upphandlingar, det måste få finnas utrymme för detta även under tiden som upphandlings-avtalet löper. Ellen Heldahl från svenskt näringsliv uppmanar branschen till att upphandla funktion istället för specifikation när det kommer till den kravställning man har. Hon såg också att innovation skall ha en given plats i avtalen för just upphandlingar.

Nationellt biljettsystem var en het potatis. Helena Leufstadius och Gerhard Wennerström såg BOB- (biljett- och betal) standarden som en väsentlig och avgörande faktor för att nå framgång när det nya systemet skall träda i kraft 2022. ”Vi skall ta till vara på den kunskap som finns inom området och använda oss av BOB-standarden”. Det nationella systemet bör inte fokusera på en tekniklösning utan istället på det som man vill åstadkomma.

Miljön och klimat hade en stor del av dagens agenda. Bland annat talade Malin Aldenius, doktorand från Lunds universitet om vilka möjligheter och utmaningar som finns med att elektrifiera bussbranschen.

Många lyfte också samverkan och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer som nödvändiga för att kollektivtrafiksbranschen skall lyckas i framtiden. Vi besitter alla olika expertis och all vår gemensamma kunskap behöver vävas samman för att hitta dom bästa och hållbara lösningarna för våra framtida transporter.

Läs mer

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC. Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

NYHETSBREV

7 + 9 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47