NYHET

20-05-2020

Intryck från kollektivtrafikdagen 2019

Vi skickade Jenny Lundblad, en av IUS grymma projektledare på årets kollektivtrafikdag som ägde rum den 15 maj 2019. Det blev en lång och intensiv dag fylld av skickliga talare och intressanta diskussioner. Ämnen som kollektivtrafikens utmaningar, innovationsbehov, nationellt biljettsystem och miljöfrågor behandlades. Här kommer Jennys egna tankar från dagen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade inledningsvis om vikten av att vi alla inom branschen har ett ansvar. I Sverige är vi förebilder och inspiration för många andra länder. Han framhöll också stora satsningar som görs inom hållbara transporter med flera smarta kollektivtrafiklösningar.

Maria Börjesson från VTI talade om utmaningarna som kollektivtrafiken står inför när det kommer till ökade kostnader, samtidigt som antalet resenärer inte ökar i samma takt. Hon påtalade också att kollektivtrafiken i Sverige inte leder till att antalet resor med bil minskar, utan att de nya kollektivtrafikresenärerna främst är tidigare cyklister, vilket blir kontraproduktivt.

Fler talare pratade om vikten av att främja innovationer inom ramen för upphandlingar, det måste få finnas utrymme för detta även under tiden som upphandlings-avtalet löper. Ellen Heldahl från svenskt näringsliv uppmanar branschen till att upphandla funktion istället för specifikation när det kommer till den kravställning man har. Hon såg också att innovation skall ha en given plats i avtalen för just upphandlingar.

Nationellt biljettsystem var en het potatis. Helena Leufstadius och Gerhard Wennerström såg BOB- (biljett- och betal) standarden som en väsentlig och avgörande faktor för att nå framgång när det nya systemet skall träda i kraft 2022. ”Vi skall ta till vara på den kunskap som finns inom området och använda oss av BOB-standarden”. Det nationella systemet bör inte fokusera på en tekniklösning utan istället på det som man vill åstadkomma.

Miljön och klimat hade en stor del av dagens agenda. Bland annat talade Malin Aldenius, doktorand från Lunds universitet om vilka möjligheter och utmaningar som finns med att elektrifiera bussbranschen.

Många lyfte också samverkan och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer som nödvändiga för att kollektivtrafiksbranschen skall lyckas i framtiden. Vi besitter alla olika expertis och all vår gemensamma kunskap behöver vävas samman för att hitta dom bästa och hållbara lösningarna för våra framtida transporter.

Läs mer

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

Dyrare med bil i pandemitider – samtidigt våras det för bildelningstjänsterna

Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

Clubhouse – Mobilitet Sverige

Visst har du väl hört om den senaste appen för auditiv kommunikation? iPhone-appen heter Clubhouse och lanserades i april 2020, redan i maj 2020 värderades appen för sociala nätverk till nästan 100 miljoner dollar. Plattformens tillväxt är talande för hur inflytelserik den redan har kommit att bli. Det är gyllene tillfälle för oss i mobilitetsområdet att nyttja detta verktyg för att nätverka och delta i inspirerande och kreativa samtal.

NYHETSBREV

1 + 6 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47