NYHET

20-05-2021

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

Lynx-programmet har i april 2021 gått i mål med lanseringen av nytt gemensamt biljett- och betalsystem. Arbetet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring ett nytt biljett- och betalsystem samt tillhörande lösningar. Med en komplex lösning och många olika aktörer och intressenter är det en prestation från samtliga inblandade att systemet nu är i drift hos de fyra trafikhuvudmännen i södra Sverige, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. De fyra kollektivtrafikhuvudmännen går i bräschen för branschen genom samarbetsprojektet Lynx-programmen och vi på IUS innovation är otroligt stolta och glada över att varit en del av det starka samarbetet.

”Vi är medvetna om att det varit en lång och stundtals utmanande resa, men vi har tack vare gemensamma insatser kommit långt. Samtliga regioner/trafikbolag är nu i drift med det nya biljett- och betalsystemet och även om det ännu återstår vissa leveranser har det mesta kommit på plats. Överlag upplevs det nya biljett- och betalsystemet motsvara våra verksamheters och kunders förväntningar och det ger oss goda möjligheter att vidareutveckla och förbättra lösningen successivt framgent.” Thomas Nilsson, Direktör i Kronoberg och representant för samtliga fyra län i gemensam styrgrupp.

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet”. Det är de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg som gått ihop för att gemensamt ta fram bland annat ett nytt biljett och betalsystem. Inom projektet har det bland annat tagits fram ny reseapp, nya biljettautomater, ny buss- och tågutrustning för biljettering och validering, utrustning för återförsäljare, CRM system, e-handelsplattform i form av ett ”Mitt Konto” samt en skolportal. Samtliga system är kopplat till ett nytt gemensamt backend som bygger på Samtrafikens nationella biljett- och betalstandarden (BoB). Programmet ligger i framkant när det gäller samarbetsprojekt mellan kollektivtrafikhuvudmän i Sverige. Systemet är anpassat för att på sikt kunna vidareutvecklas, anpassas och integreras med nya och förbättrade tjänster som ska täcka framtidens resande. Med bakgrund av IUS innovations expertis och erfarenhet inom mobilitet har IUS sedan hösten 2017 haft förmånen att driva och bidra med ett flertalet kompetenser och roller i projektet. IUS innovation har bland annat ansvarat för produktägarskap, kravställning, projektledning samt test.

“Efter hårt arbete från alla deltagande parter är vi stolta och glada över att få gå i mål med ett så omfattande projekt.” Hanna Andersson, IUS innovation

 

💡 MER INFORMATION

Hallandstrafiken Hallandstrafiken.se 

Jönköpings länstrafik jlt.se  

Kalmar länstrafik kalmarlanstrafik.se  

Länstrafiken Kronoberg lanstrafikenkron.se 

Läs mer

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

Dyrare med bil i pandemitider – samtidigt våras det för bildelningstjänsterna

Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

NYHETSBREV

7 + 3 =

Hör av dig till Hanna om du vill veta mer!

 

HANNA ANDERSSON

hanna.andersson@iusinnovation.se

+46 736 60 69 86