NYHET

26-08-2020

Ny unik mobilitetspunkt testas i Oslo

Idag öppnar ”Mobilitetspunkt Filipstad”. Ett tvåårigt pilotprojekt vid Filipstadkaia i centrala Oslo. Genom att erbjuda invånarna i Oslo miljövänliga transportmöjligheter hoppas man kunna lära sig mer om framtidens behov av hållbar mobilitet.

Vad är en mobilitetspunkt/mobilitetshub?

En mobilitetspunkt/mobilitetshubb/mobilityhub är en plats där transportmedel som kan delas av alla görs tillgängliga för allmänheten. Detta ger möjlighet för invånarna att välja smartaste fordonsslaget efter sina behov och minska beroendet av den egna bilen.

Vid Mobilitetspunkt Filipstad kommer elbilar, elcyklar och elsparkcyklar finnas tillgängliga. Dessa kommer delvis att få sin strömförsörjning från ett solcellstak vilket även fordonen är placerade under. På mobilitetspunkten kommer det också finnas ett showroom och cykelverkstad. I nära anslutning finns sedan tidigare busshållplats, hyrbilar, lånecyklar och laddstation för privatbilar. 

Ett samarbete mellan det offentliga och privata

Mobilitetspunkten är den första i sitt slag i Oslo och kommer att drivas under två år som ett pilotprojekt.

Ruter AS, kollektivtrafikhuvudman i Oslo, driver projektet STOR (Smartare Transport i Oslo-Regionen) tillsammans med Bymiljöetaten i Oslo kommun och Statens Vegvesen. Detta är också ett samarbete mellan offentlig och privat verksamhet.

Anna Wadström, från det svenska innovationsbolaget IUS innovation och ansvarig projektledare hos Ruter AS, berättar mer:

Tanken är att pilotprojektet ska ge oss svar på frågor kring vad som krävs för att allmänheten i större utsträckning ska nyttja delade transportlösningar på detta sätt, vilken typ av resor som transportmedlen används till och vad användarna vill ha ut av framtida fasta mobilitetspunkter.

Dessutom kommer fler människor, redan från idag, få möjlighet att ställa bilen och transportera sig mer hållbart i Oslo, avslutar Anna.

💡 MER INFORMATION

Vill du veta mer om projektet finns det information på https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/filipstad-mobilitetspunkt/

Läs mer

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

NYHETSBREV

1 + 15 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47