NYHET

30-08-2020

Transporteffektivitetsdagen 2019

Torsdagen tillbringade jag för IUS innovations räkning på transporteffektivitetsdagen. Eventet ägde rum mitt i händelsernas centrum, Lindholmen Science Park, i Göteborg.

Precis som tidigare år präglades konferensen av spännande föredrag med forskare och andra experter, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och inte minst av nätverkande.

Just mötet mellan människor och behovet av samverkan blev något av dagens tema.

Redan öppningsanförandet av infrastrukturminister Tomas Eneroth slog fast att förmågan att samverka och bygga bra relationer är avgörande för att se utmaningar och hitta lösningar tillsammans. Tomas betonade också att ”omställningen händer nu”. Det är dags att gå från pilotverksamhet till implementering av produkter och tjänster som förbättrar transporteffektivitet i ett mer hållbart samhälle. Här vill regeringen underlätta då Sverige har chans att bli än mer av en föregångsnation och exemplet som visar att det går att skala upp och förändra till det bättre.

Godstransportrådet presenterade sig och vi blev alla rörande överens om att försöka åtgärda den allmänna ”allergi mot implementering” som många av pilotprojekten hittills fastnat i.

Dagen fortsatte med flera kloka föredrag kring hur vi alla ska kunna samarbeta bättre och göra verklighet av smarta lösningar. Flera föredrag handlade också om nya behov och lösningar då konsumenter får helt nya köpmönster när e-handeln nu tar fart på riktigt och städerna byggs allt tätare. Då det handlar om komplexa, omfattande förändringar i samhället behövs nya sätt att planera för framtiden. Mycket handlar om att ta in fler aktörer tidigare i planeringsprocessen, involvera, utveckla och lära tillsammans. 

Det handlar också om att våga gå utanför boxen, se på naturens lösningar och kanske använda sig mer av Biomimicry (googla det!) eller Nudging.

Just Nudging berättade Katarina Paoli från A Win Win World mer om. Nudging, att ge någon en välmenande knuff i rätt riktning för att göra ett smartare och mer hållbart val, är något som blir allt viktigare när vi ställs inför allt fler beslutssituationer, även i transportsammanhang. 

Dagen avslutades med ett antal exempel på innovationsprojekt som tagit steget från testmiljö till uppskalad verklighet. Intressanta föredrag från Volvo, Rise och Älvstranden Utveckling. 

Ytterligare mingel, intressanta diskussioner och praktiska exempel i en interaktiv session gjorde att man gick från Lindholmen med positiva tankar och ett leende på läpparna även denna gång.

Läs mer

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Ny mikromobilitetsavgift sätter käppar i hjulen för elsparkcyklar

Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgift. Avgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer.

Dyrare med bil i pandemitider – samtidigt våras det för bildelningstjänsterna

Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

Clubhouse – Mobilitet Sverige

Visst har du väl hört om den senaste appen för auditiv kommunikation? iPhone-appen heter Clubhouse och lanserades i april 2020, redan i maj 2020 värderades appen för sociala nätverk till nästan 100 miljoner dollar. Plattformens tillväxt är talande för hur inflytelserik den redan har kommit att bli. Det är gyllene tillfälle för oss i mobilitetsområdet att nyttja detta verktyg för att nätverka och delta i inspirerande och kreativa samtal.

NYHETSBREV

15 + 3 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47