NYHET

30-08-2020

Transporteffektivitetsdagen 2019

Torsdagen tillbringade jag för IUS innovations räkning på transporteffektivitetsdagen. Eventet ägde rum mitt i händelsernas centrum, Lindholmen Science Park, i Göteborg.

Precis som tidigare år präglades konferensen av spännande föredrag med forskare och andra experter, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och inte minst av nätverkande.

Just mötet mellan människor och behovet av samverkan blev något av dagens tema.

Redan öppningsanförandet av infrastrukturminister Tomas Eneroth slog fast att förmågan att samverka och bygga bra relationer är avgörande för att se utmaningar och hitta lösningar tillsammans. Tomas betonade också att ”omställningen händer nu”. Det är dags att gå från pilotverksamhet till implementering av produkter och tjänster som förbättrar transporteffektivitet i ett mer hållbart samhälle. Här vill regeringen underlätta då Sverige har chans att bli än mer av en föregångsnation och exemplet som visar att det går att skala upp och förändra till det bättre.

Godstransportrådet presenterade sig och vi blev alla rörande överens om att försöka åtgärda den allmänna ”allergi mot implementering” som många av pilotprojekten hittills fastnat i.

Dagen fortsatte med flera kloka föredrag kring hur vi alla ska kunna samarbeta bättre och göra verklighet av smarta lösningar. Flera föredrag handlade också om nya behov och lösningar då konsumenter får helt nya köpmönster när e-handeln nu tar fart på riktigt och städerna byggs allt tätare. Då det handlar om komplexa, omfattande förändringar i samhället behövs nya sätt att planera för framtiden. Mycket handlar om att ta in fler aktörer tidigare i planeringsprocessen, involvera, utveckla och lära tillsammans. 

Det handlar också om att våga gå utanför boxen, se på naturens lösningar och kanske använda sig mer av Biomimicry (googla det!) eller Nudging.

Just Nudging berättade Katarina Paoli från A Win Win World mer om. Nudging, att ge någon en välmenande knuff i rätt riktning för att göra ett smartare och mer hållbart val, är något som blir allt viktigare när vi ställs inför allt fler beslutssituationer, även i transportsammanhang. 

Dagen avslutades med ett antal exempel på innovationsprojekt som tagit steget från testmiljö till uppskalad verklighet. Intressanta föredrag från Volvo, Rise och Älvstranden Utveckling. 

Ytterligare mingel, intressanta diskussioner och praktiska exempel i en interaktiv session gjorde att man gick från Lindholmen med positiva tankar och ett leende på läpparna även denna gång.

Läs mer

Rådgivare till Living Lab för autonoma transporter i glesbygd

IUS Innovation är en av parterna som genomför projektet “Living Lab för autonoma transporter på landsbygden” i Rödå-Tavelsjö utanför Umeå.

Rapport och hållbarhetsmanifest för Wendelstrand

Vi på IUS innovation är stolta över att vara med och stötta i arbetet med att utveckla och förverkliga visionen för Wendelstrand – en levande och hållbar stadsdel där människa, natur och arkitektur samspelar harmoniskt.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”

NYHETSBREV

5 + 2 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47