ARTIKEL

09-09-2022

Det finns många anledningar att välja cykeln

Att vår kollega Jerome har en passion för cykling och dess fördelar går inte att ta miste på. 2013 samlade den franska webbsidan carfree.fr 185 anledningar att cykla. Jerome har tolkat och summerat dem till svenska. 2022 är de mer aktuella än någonsin så det är nyttigt att bli påmind. Vi hoppas dessa skall motivera er till att börja cykla.

Upp i sadeln. Det blir kul! 

 Ekonomiska och etiska anledningar

 • Det är relativt billigt.
 • Det kräver inget körkort, ingen tankning, ingen trängselskatt och oftast ingen extra försäkring.
 • Det kräver bara lite underhållning, som oftast går att göra själv.
 • Det är möjligt att stanna och parkera gratis nästan överallt, vilket betyder inga parkeringsböter.
 • Det bidrar till att återflytta näringslivet och skapa nya, lokala jobb (underhållstekniker, budbärare, uthyrare, m.m.).
 • Det sliter inte så mycket på vägarna, vilket betyder ett mindre behov av underhållning och därmed besparingar.
 • Det minskar energifattigdom och oljeberoende, vilket betyder en hållbarare och starkare ekonomi.
 • Det är bra för miljön och klimatet: det släpper inga illaluktande och giftiga avgaser samt det kräver mindre mängder ej förnyelsebara resurser för tillverkning.
 • Det ger möjligheten att agera för planeten på individnivå, på ett mänskligt sätt.
 • Det minskar spenderingar i välfärden.

Hälsa och sociala anledningar

 • Det är hälsosamt, man reser och tränar samtidigt, inget gymkort behövs, vilket ger:
   – Bättre kondition, sömn, balans, koncentration, humör och matsmältning.
   – Starkare muskler, ben, rygg och immunförsvar.
    – Minskad stress och aggressivitet, puls, risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt depression, och känslighet för köld, regn, oväder och värme.
   – Ökad livslängd.
 • Det är för alla människor i alla åldrar och kondition.
 • Det minskar oljud och buller, det är sällskapligt och det förstärker sociala relationer, vilket bidrar till ett trivsammare, lugnare och säkrare samhälle.
 • Det är möjligt att njuta av omgivningen, det ökar nyfikenhet och det utvecklar lokalsinnet.
 • Det lärs som barn och glöms aldrig.
 • Det utvecklar barnens självständighet: de bidrar aktivt till insatsen, de utvecklar sina känslor för tillhörighet, delning och nyfikenhet, samt de tänker på miljön. 

Praktiska anledningar

 • Det finns cyklar att hyra/låna i de flesta städer.
 • Det är ofta möjligt att ta med cykeln på kollektivtrafik.
 • Det ger en frihetskänsla: man vet när man kommer fram, man beror inte på andra och man behöver inte leta parkering.
 • Det är möjligt att handla och bära med korg, bärare, väska och trailer.
 • Det är möjligt att cykla genom Europa.
 • Det går lika bra att cykla i staden som på landet, på vägar som på stigar.
 • Det går lika snabbt eller snabbare än andra färdmedel i stadsmiljö och det bidrar till färre köer.
 • Det är det mest kraft-optimerade transportsättet som finns.

Ja, anledningarna är många. Är du en cyklist kanske du har valt det av en eller flera av dessa anledningar. Vi är glada att du väljer ett så hållbart alternativ som cykling i din pendling. 

Personligen upplever jag att varje cykeltur jag tar var rätt beslut, jag ångrar mig aldrig. Även om det i nuläget inte är möjligt för mig att cykelpendla till jobbet (jag åker kollektivt i stället) är friheten och känslan i kroppen under och efter en cykeltur ojämförbar med det man upplever med ett annat färdmedel. Precis liksom det man känner efter att ha joggat: det är svårt att ta sig ut, det är jobbigt att springa, men vad pigg och glad man blir efteråt! Nästa gång ni står bredvid en cykelkorsning, stanna en sekund och observera vilka blicksnabba, nästan osynliga interaktioner som sker mellan cyklister så att flöden fortsätter oavbrutet; konsten att kompromissa med andra ord.

Har du några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss om ni vill ha ytterligare fakta bakom påståendena. Eller kanske om du bara vill diskutera cykling och hållbart resande in i framtiden. 

Vill du läsa mer?

Carfree.fr blogg

http://carfree.fr/index.php/2013/09/28/raisons-de-faire-du-velo/ (på franska)

Bloggen carfree.fr är en sida för fransktalande personer (Belgien, Schweiz och Quebec ingår) som delar tips och erfarenheter om livet med mindre eller helt utan bil, och med mer hållbara färdmedel i stället. Stein van Oosteren, en nederländsk cykelförespråkare i Frankrike, delade de 185 anledningar i sin bok Pourquoi pas le vélo ? från 2021, som jag också varmt rekommenderar.

Författare:

Jerome Bout, Projektledare på IUS innovation

jerome.bout@iusinnovation.se 

+46 736 – 60 69 21

NYHETER

Verktygslåda, Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik önskade vidareutveckla sin samverkan med alla 13 kommuner i länstrafikens område genom att förändra sitt arbetssätt kopplat till mobilitetsfrågor. IUS innovation var projektledare för att utveckla en samverkansmodell och ta fram en process och därefter en verktygslåda för hantering av mobilitetsärende.

Pilotområde cykel, Stadsmiljöförvaltningen

Projektet ämnar förbättra cyklisters gaturum och behov i två utvalda områden i Göteborg, Majorna/Kungsladugård och Backa. Projektet drivs som en pilot där man testar olika lösningar för att hitta fungerande åtgärder i stadsmiljön. 

Hela resenärens resa, Skånetrafiken

Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Projektet kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

Mycket morot (och lite piska) minskar bilismen i städer

I september 2022 publicerade Kimberly Nicholas och Paula Kuss, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet, en artikel där de har granskat resultaten från nästan 800 vetenskapliga studier och fallstudier för att identifiera och sortera de tolv bästa sätten för att minska biltrafiken i städerna. IUS innovation har tittat på analysen och valt ut de främsta piska- och morot-åtgärder resultaten för att minska bilism i städerna och öka det hållbara resandet.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.

IUS startar upp traineeprogram

IUS innovation tar steget och utvecklar ett traineeprogram. Ett program som ska innehålla både utbildning, interna och externa projekt. Det är David Lillieroth och Adrian Wepplinger som är de första två att ingå i programmet under ledning och mentorskap av Anton Carlsson, projektledare och Patrik Westræus, projektledare.

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Arrangör och moderator paneldebatt, Tankesmedjan Mobilitet Sverige

Den 15 september 2021 samlade IUS innovation medlemmarna i tankesmedjan Mobilitet Sverige till en paneldebatt.

Panel webinar, Drive Sweden

Den 27 april arrangerade Drive Sweden ett webinar om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar där IUS deltog som presentatör och panel.