ARTIKEL

09-09-2022

Det finns många anledningar att välja cykeln

Att vår kollega Jerome har en passion för cykling och dess fördelar går inte att ta miste på. 2013 samlade den franska webbsidan carfree.fr 185 anledningar att cykla. Jerome har tolkat och summerat dem till svenska. 2022 är de mer aktuella än någonsin så det är nyttigt att bli påmind. Vi hoppas dessa skall motivera er till att börja cykla.

Upp i sadeln. Det blir kul! 

 Ekonomiska och etiska anledningar

 • Det är relativt billigt.
 • Det kräver inget körkort, ingen tankning, ingen trängselskatt och oftast ingen extra försäkring.
 • Det kräver bara lite underhållning, som oftast går att göra själv.
 • Det är möjligt att stanna och parkera gratis nästan överallt, vilket betyder inga parkeringsböter.
 • Det bidrar till att återflytta näringslivet och skapa nya, lokala jobb (underhållstekniker, budbärare, uthyrare, m.m.).
 • Det sliter inte så mycket på vägarna, vilket betyder ett mindre behov av underhållning och därmed besparingar.
 • Det minskar energifattigdom och oljeberoende, vilket betyder en hållbarare och starkare ekonomi.
 • Det är bra för miljön och klimatet: det släpper inga illaluktande och giftiga avgaser samt det kräver mindre mängder ej förnyelsebara resurser för tillverkning.
 • Det ger möjligheten att agera för planeten på individnivå, på ett mänskligt sätt.
 • Det minskar spenderingar i välfärden.

Hälsa och sociala anledningar

 • Det är hälsosamt, man reser och tränar samtidigt, inget gymkort behövs, vilket ger:
   – Bättre kondition, sömn, balans, koncentration, humör och matsmältning.
   – Starkare muskler, ben, rygg och immunförsvar.
    – Minskad stress och aggressivitet, puls, risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt depression, och känslighet för köld, regn, oväder och värme.
   – Ökad livslängd.
 • Det är för alla människor i alla åldrar och kondition.
 • Det minskar oljud och buller, det är sällskapligt och det förstärker sociala relationer, vilket bidrar till ett trivsammare, lugnare och säkrare samhälle.
 • Det är möjligt att njuta av omgivningen, det ökar nyfikenhet och det utvecklar lokalsinnet.
 • Det lärs som barn och glöms aldrig.
 • Det utvecklar barnens självständighet: de bidrar aktivt till insatsen, de utvecklar sina känslor för tillhörighet, delning och nyfikenhet, samt de tänker på miljön. 

Praktiska anledningar

 • Det finns cyklar att hyra/låna i de flesta städer.
 • Det är ofta möjligt att ta med cykeln på kollektivtrafik.
 • Det ger en frihetskänsla: man vet när man kommer fram, man beror inte på andra och man behöver inte leta parkering.
 • Det är möjligt att handla och bära med korg, bärare, väska och trailer.
 • Det är möjligt att cykla genom Europa.
 • Det går lika bra att cykla i staden som på landet, på vägar som på stigar.
 • Det går lika snabbt eller snabbare än andra färdmedel i stadsmiljö och det bidrar till färre köer.
 • Det är det mest kraft-optimerade transportsättet som finns.

Ja, anledningarna är många. Är du en cyklist kanske du har valt det av en eller flera av dessa anledningar. Vi är glada att du väljer ett så hållbart alternativ som cykling i din pendling. 

Personligen upplever jag att varje cykeltur jag tar var rätt beslut, jag ångrar mig aldrig. Även om det i nuläget inte är möjligt för mig att cykelpendla till jobbet (jag åker kollektivt i stället) är friheten och känslan i kroppen under och efter en cykeltur ojämförbar med det man upplever med ett annat färdmedel. Precis liksom det man känner efter att ha joggat: det är svårt att ta sig ut, det är jobbigt att springa, men vad pigg och glad man blir efteråt! Nästa gång ni står bredvid en cykelkorsning, stanna en sekund och observera vilka blicksnabba, nästan osynliga interaktioner som sker mellan cyklister så att flöden fortsätter oavbrutet; konsten att kompromissa med andra ord.

Har du några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss om ni vill ha ytterligare fakta bakom påståendena. Eller kanske om du bara vill diskutera cykling och hållbart resande in i framtiden. 

Vill du läsa mer?

Carfree.fr blogg

http://carfree.fr/index.php/2013/09/28/raisons-de-faire-du-velo/ (på franska)

Bloggen carfree.fr är en sida för fransktalande personer (Belgien, Schweiz och Quebec ingår) som delar tips och erfarenheter om livet med mindre eller helt utan bil, och med mer hållbara färdmedel i stället. Stein van Oosteren, en nederländsk cykelförespråkare i Frankrike, delade de 185 anledningar i sin bok Pourquoi pas le vélo ? från 2021, som jag också varmt rekommenderar.

Författare:

Jerome Bout, Projektledare på IUS innovation

jerome.bout@iusinnovation.se 

+46 736 – 60 69 21

NYHETER

Rådgivare till Living Lab för autonoma transporter i glesbygd

IUS Innovation är en av parterna som genomför projektet “Living Lab för autonoma transporter på landsbygden” i Rödå-Tavelsjö utanför Umeå.

Rapport och hållbarhetsmanifest för Wendelstrand

Vi på IUS innovation är stolta över att vara med och stötta i arbetet med att utveckla och förverkliga visionen för Wendelstrand – en levande och hållbar stadsdel där människa, natur och arkitektur samspelar harmoniskt.

Rapport och hållbarhetsmanifest, Projekt Wendelstrand

Hållbarhetsmanifestet för Wendelstrand utgör parternas kollektiva åtagande för att förverkliga visionen för området. Det omfattar konkreta åtgärder och målsättningar så som hållbara transportsystem, inkluderande urbanisering och minskad miljöpåverkan.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

Process- och kompetensstöd, Ånge kommun

Process- och kompetensstöd för Ånge kommun  PROJEKTBESKRIVNING IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med teamet från Ånge kommun och Kommunalförbundet...

Verktygslåda, Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik önskade vidareutveckla sin samverkan med alla 13 kommuner i länstrafikens område genom att förändra sitt arbetssätt kopplat till mobilitetsfrågor. IUS innovation var projektledare för att utveckla en samverkansmodell och ta fram en process och därefter en verktygslåda för hantering av mobilitetsärende.

Pilotområde cykel, Stadsmiljöförvaltningen

Projektet ämnar förbättra cyklisters gaturum och behov i två utvalda områden i Göteborg, Majorna/Kungsladugård och Backa. Projektet drivs som en pilot där man testar olika lösningar för att hitta fungerande åtgärder i stadsmiljön. 

Hela resenärens resa, Skånetrafiken

Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Projektet kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.