ARTIKEL

2019-12-06

Presentation och slutkonferens för GrowSmarter

Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?

Detta är frågor man har studerat och jobbat med under fem års tid i ett projekt vid namn GrowSmarter som finansierats av 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I onsdags var det presentation och slutkonferens för projektet.

Åtta europeiska städer har samarbetat med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln har varit demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava har följt och tagit del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar. Det har funnits tre fokusområden med fyra fördjupningar inom varje fokusområde.

Målet med projektet har varit att förbättra livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur samtidigt som energianvändande och växthusgasutsläpp skulle minskas med 60 procent.

Under dagen blev vi informerade om de totalt 12 smarta lösningar som projektet fördjupat sig i.

Summa summarum, projektet har av allt att döma varit en stor framgång och många lärdomar har dragits och bra samarbete samt starka relationer har byggts. 11 av de 12 smarta lösningarna är planerade att upprepas i andra projekt, växthusgasutsläppen har minskats mellan 30 – 70 % i renoverade och uppdaterade byggnader. Energibesparingen uppgår till runt 8 GWH / år. Data delas i större omfattning och mer effektivt. Totalt har projektet också involverat omkring 15 000 invånare och skapat ungefär 1500 arbetstillfällen.

Nu återstår det så svåra, men ack så viktiga, arbetet med att fortsätta använda och utnyttja kunskap, tillgänglig data och framtagna lösningar som uppnåtts efter fem års hårt arbete. Och dessutom fortsätta implementera nya smarta lösningar i städerna och hitta ännu fler användningsområden för gjorda lärdomar.

Själv avslutade jag dagen med en Robot-selfie, eller som min 2 åring sa; Akta spöket pappa!

Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?

Författare:

IUS innovation

 

NYHETER

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

eHUBS International Academy

I förra veckan kunde eHUBS (e-Mobility hubs) genomföra ett av sina största evenemang – eHUBS International Academy. Eventet hölls i Bergen, Norge, och vår eminenta projektledare och expert inom mobilitetshubbar Anna Wadström var självklart på plats och deltog.

Paneldebatt för Tankesmedjan Mobilitet Sverige – Omstart kollektivtrafiken

Det är ett faktum att resvanorna för människor är förändrade, men hur arbetar kollektivtrafiken för att möta och/eller anpassa sig till de nya resvanorna? Handlar det om att återfå resenärer eller hitta nya kundgrupper för att öka volymerna i kollektivtrafiken?

SvD debattartikel “Skär ner antalet elsparkcykelföretag”

Att elsparkcyklarna är mobilitetssektorn kanske allra hetaste fråga har varit svårt att missa. Deras tämligen snabba intåg i städerna har väckt reaktioner från såväl politiken som den enskilde medborgaren–positiva och negativa.

Omstart kollektivtrafiken

Under pandemin har kollektivtrafiken tappat omkring 50% av deras intäkter. Många trafikhuvudmän pratar nu om en omstart och fokuserar på att få och återfå volymer gällande resenärer.

IUS innovation tar ställning och satsar på mobilitet

Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Biljett- och betalsystem lanserat i unikt samarbete mellan fyra kollektivtrafikhuvudmän

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet” för de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Programmet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring bland annat biljett- och betalsystem.

Lynx-programmet

De fyra kollektivtrafikhuvudmännen går i bräschen för branschen och lanserar gemensamt biljett- och betalsystem.

Fragmenterad data  - en stor utmaning i det nya mobilitetsekosystemet 

Mobilitetsekosystemet innefattar en rad komplexa processer och är som bekant ständigt under förändring. Det är nödvändigtvis inte bara en utmaning, utan även en möjlighet. Uppmärksammar man komplexiteten kan man även uppmärksamma vikten av att tillsammans möta den dynamiska  mobilitetsmarknaden.