ARTIKEL

2019-12-06

Presentation och slutkonferens för GrowSmarter

Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?

Detta är frågor man har studerat och jobbat med under fem års tid i ett projekt vid namn GrowSmarter som finansierats av 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I onsdags var det presentation och slutkonferens för projektet.

Åtta europeiska städer har samarbetat med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln har varit demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava har följt och tagit del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar. Det har funnits tre fokusområden med fyra fördjupningar inom varje fokusområde.

Målet med projektet har varit att förbättra livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur samtidigt som energianvändande och växthusgasutsläpp skulle minskas med 60 procent.

Under dagen blev vi informerade om de totalt 12 smarta lösningar som projektet fördjupat sig i.

Summa summarum, projektet har av allt att döma varit en stor framgång och många lärdomar har dragits och bra samarbete samt starka relationer har byggts. 11 av de 12 smarta lösningarna är planerade att upprepas i andra projekt, växthusgasutsläppen har minskats mellan 30 – 70 % i renoverade och uppdaterade byggnader. Energibesparingen uppgår till runt 8 GWH / år. Data delas i större omfattning och mer effektivt. Totalt har projektet också involverat omkring 15 000 invånare och skapat ungefär 1500 arbetstillfällen.

Nu återstår det så svåra, men ack så viktiga, arbetet med att fortsätta använda och utnyttja kunskap, tillgänglig data och framtagna lösningar som uppnåtts efter fem års hårt arbete. Och dessutom fortsätta implementera nya smarta lösningar i städerna och hitta ännu fler användningsområden för gjorda lärdomar.

Själv avslutade jag dagen med en Robot-selfie, eller som min 2 åring sa; Akta spöket pappa!

Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?

Författare:

IUS innovation

 

NYHETER

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Det finns många anledningar att välja cykeln

2013 samlade den franska webbsidan carfree.fr 185 anledningar att cykla. Jerome har tolkat och summerat dem till svenska.

Arrangör och moderator paneldebatt, Tankesmedjan Mobilitet Sverige

Den 15 september 2021 samlade IUS innovation medlemmarna i tankesmedjan Mobilitet Sverige till en paneldebatt.

Panel webinar, Drive Sweden

Den 27 april arrangerade Drive Sweden ett webinar om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar där IUS deltog som presentatör och panel.

LIMA-projektet, Drive Sweden

MaaS-projektet LIMA gick i mål under början av 2022. LIMA är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter.

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder, Vinnova

Projektet Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder syftade till att undersöka förutsättningarna kring att etablera mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder i ytterstadsområden.

Studie kring självkörande bussar presenterar positiv respons

I juni tidigare i år sände IUS innovation två kollegor till en unik fältstudie för att testa självkörande bussar. Fältstudien tillhörde en större forskningsstudie kring självkörande bussar initierat av Volvo Bussar och Västtrafik och utförs av forskare på Chalmers. Elin Wadström delar med sig om sina tankar kring självkörande bussar och upplevelsen från fältstudien.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?